สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name

Password

สืบค้นข้อมูลบรรจุภัณฑ์และผู้ผลิต อ่านทั้งหมด >>  

ชื่อบรรจุภัณฑ์ : PET Bottle, SERIE 2 Sizing 251-500ML/Oishi 400 (2 Stage)

พลาสติกคงรูป

บริษัท เคบีเอฟ อินเตอร์แพ็ค จำกัด อ่านต่อ >
ชื่อบรรจุภัณฑ์ : PET Bottle, SERIE 2 Sizing 500-1000ML/K-G720A

พลาสติกคงรูป

บริษัท เคบีเอฟ อินเตอร์แพ็ค จำกัด อ่านต่อ >
ชื่อบรรจุภัณฑ์ : PET Bottle, SERIE 2 Sizing 500-1000ML/LUX750

พลาสติกคงรูป

บริษัท เคบีเอฟ อินเตอร์แพ็ค จำกัด อ่านต่อ >
ชื่อบรรจุภัณฑ์ : PET Bottle, SERIE 2 Sizing 51-150ML/K-G90A

พลาสติกคงรูป

บริษัท เคบีเอฟ อินเตอร์แพ็ค จำกัด อ่านต่อ >

ข่าวสาร อ่านทั้งหมด >>